Branden vestigen nog altijd nieuwe schaderecords. Elk jaar gaan gebouwen, machines en inventarissen door brand verloren, met als gevolg miljoenen Euro's aan schade. Minder opvallend maar minstens zo belangrijk, is de schade die bedrijven ondervinden door verloren gegane administratieve, technische archieven en anderen onvervangbare documenten. Vaak is het voor verzekeraars onmogelijk deze stukken in geld uit te drukken. Met de aanschaf van een betrouwbare brandwerende kluis kunt u brandschade aan uw onvervangbare stukken voorkomen.

 Weerstands klasse en dekkingsindicatie  NEN-EN 14 450

!